Všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.westcoastshop.cz a upravují v souladu s  ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (objednávky) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícho. Internetový obchod westcoastshop.cz je provozován společností:

JR Metal s.r.o.
Havlíčkova 66
431 41 Údlice
IČ: 03298248
DIČ: CZ03298248
Společnost je zapsána v ob­chodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 34546.

Kupujícím je fyzická osoba, která učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese www.westcoastshop.cz (dále jen „e-shop“). Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupujícím právnická osoba nebo osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky prostřednictvím e-shopu, e-mailu, příp. telefonicky stvrzuje, že níže uvedené obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit.

Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky platné v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Předmět kupní smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na internetových stránkách e-shopu, kde jsou uvedeny informace o zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dodání. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném kupujícímu prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v řádně vyplněné, potvrzené a přijaté objednávce.

Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

Objednávka zboží

Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím je zároveň návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého bydliště nebo sídla, dodací adresu, e-mailové a telefonické spojení, popř. jiné kontaktní údaje zákazníka. Dále musí objednávka obsahovat přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady kupní ceny zboží.

Způsob objednání

Objednávku zboží může kupující učinit prostřednictvím internetových stránek e-shopu, příp. e-mailem.

Potvrzení objednávky

Pokud byla objednávka uskutečněna kupujícím prostřednictvím internetových stránek e-shopu úspěšně odeslána a zapsána do databáze e-shopu, zobrazí se kupujícímu potvrzení objednávky bezprostředně po jejím odeslání.

Potvrzení objednávky, uskutečněné jakýmkoliv způsobem, bude také odesláno na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob úhrady, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa. V okamžiku expedice objednávky bude kupujícímu vždy zaslán informační e-mail s případným komentářem.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Storno objednávky

Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetových stránek e-shopu, včetně objednávek uskutečněných e-mailem, jsou považovány za závazné.

Storno objednávky je možné poslat e-mailem na adresu info@westcoastchoppers.cz, nejpozději však do 2 hodin od objednání, avšak pouze v případě, že objednávka již nebyla vyřízena a odeslána ke kupujícímu.

V případě, že kupující za objednané zboží již zaplatil a objednávku ve lhůtě 2 hodin stornoval, prodávající se zavazuje vrátit příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet do 7 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k obdržení platby.

Pokud kupující stornuje objednávku později než ve lhůtě 2 hodin, bude prodávající takové storno akceptovat pouze po předchozí dohodě se zákazníkem a k akceptaci se předem nezavazuje.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy a zrušit tak objednávku v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, dále pak v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

Pokud tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Platební podmínky

Ceny u veškerého zboží v e-shopu jsou uváděny v českých korunách (Kč) včetně DPH. K ceně zboží bude prodávajícím připočtena částka za dopravu na místo určené kupujícím (viz „Dopravné“).

Našim zákazníkům nabízíme tyto způsoby úhrady zboží:

 • Platba bankovním převodem – zboží bude odesláno po připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Jako VS uvádějte č. objednávky, do zprávy pro příjemnce uveďte svoje jméno.

 • Platba dobírkou – zboží zaplatíte pracovníkovi doručovací společnosti až při převzetí zásilky

Dodací podmínky

Vzhledem k tomu, že v nabídce e-shopu je zboží mnoha značek, liší se i jednotlivé dodací lhůty jednotlivých druhů zboží. Objednané zboží, které je v e-shopu označeno jako „skladem“ kupující standardně obdrží do 2 až 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech, nebo v předvánočním období, se může tato lhůta prodloužit. Dodací lhůta u zboží, které není v e-shopu označeno jako „skladem“ (může být označeno jako „na objednávku“, „na dotaz“), je nutné je tedy objednat u dodavatele, se pohybuje mezi 10 až 20 pracovními dny.

O datu doručení objednaného zboží bude prodávající informovat kupujícího e-mailem v co nejkratším termínu. V případě dodací lhůty delší než 10 pracovních dnů od data potvrzení objednávky, řeší prodávající vzniklou situaci dohodou s kupujícím, pokud možno k úplné spokojenosti kupujícího.

Objednávky jsou primárně vyřizovány kompletně, v případě dohody s kupujícím je možné i částečné vykrytí objednávky. S každou zásilkou kupující obdrží daňový doklad – fakturu, která slouží jako dodací i záruční list, a to zasláním elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího.

Po obdržení objednaného zboží by měl kupující zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad tuto nesrovnalost ihned oznámit jak přepravci samotnému, tak i prodávajícímu.

V případě, že si kupující zásilku včas nevyzvedne nebo zásilka nemohla být doručena na uvedenou adresu z důvodu zadání chybné adresy kupujícím apod. a zásilka se vrátí zpět prodávajícímu, může být na žádost kupujícího opětovně zaslána na adresu kupujícího, avšak v takovém případě si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím platbu předem na bankovní účet prodávajícího a/nebo poplatek za opětovné zaslání ve výši odpovídajícího poštovného.

Dopravné

Našim zákazníkům nabízíme tyto způsoby dopravy zboží v rámci České republiky:

 • Česká pošta

 • Osobní odběr v Chomutově (po předchozí domluvě)

Zboží do zahraničí nezasíláme.

Ceník dopravného

Česká pošta:

Platba předem   129,- Kč
Dobírka              159,– Kč

Osobní odběr v Chomutově:

Osobní převzetí zboží v Chomutově je zdarma a je možné jen po předchozí domluvě s prodávajícím. V takovém případě vyžadujeme platbu předem na bankovní účet. V momentě osobního převzetí zboží musí být objednávka již uhrazena a částka připsána na našem účtu.

Při objednávce v minimální hodnotě 3 000,– Kč a více je dopravné ZDARMA (nutná platba předem na náš bankovní účet).

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu westcoastshop.cz vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od smlouvy , který je přílohou obchodních podmínek, písemně dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti nebo emailem zaslaným na info@westcoastchoppers.cz  i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno např. v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

V případě rozhodnutí vrátit zakoupené zboží nás prosím neprodleně informujte e-mailem zaslaným na info@westcoastchoppers.cz. Prodávající se zavazuje, že po dohodě s kupujícím vrácené zboží převezme. Zboží kupující zasílá zpět prodávajícímu na adresu uvedenou níže. Náklady na zaslání zboží zpět v tomto případě hradí kupující v plné výši. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.

Zboží by mělo být vráceno v původním stavu, tj. nenošené, nepoškozené, kompletní, bez zřejmých známek použití a opotřebení, s připevněnými nebo přiloženými visačkami a štítky, ideálně včetně původního nepoškozeného obalu. Předejde se tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního/prodejného stavu. Před odesláním by měl kupující zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení během přepravy zpět k prodávajícímu.

K vrácenému zboží prosím přikládejte fakturu, na základě které můžete potvrdit, že jste zboží zakoupili v internetovém obchodě westcoastshop.cz a/nebo průvodní dopis s uvedením čísla objednávky a číslem bankovního účtu pro vrácení peněz. Přiložením faktury (čísla objednávky) usnadníte identifikaci daného zboží a urychlíte celý proces vrácení zboží a peněz. Po přijetí vráceného zboží prodávajícím budou kupujícímu vráceny všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy prodávající přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Peněžní prostředky budou zaslány kupujícímu zpět co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od doručení zboží prodávajícímu. U použitého, nošeného, znečištěného, poškozeného, nekompletního nebo jinak znehodnoceného zboží si vyhrazujeme právo nevrátit zákazníkovi zpět plnou částku za toto zboží. Vrácená částka bude ponížena o náklady nutné na uvedení vráceného zboží do původního (prodejného) stavu.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
– o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Adresa pro vrácení zboží:

JR Metal s.r.o.
Havlíčkova 66
431 41 Údlice


Reklamační řád

Doporučujeme našim zákazníkům, aby při převzetí objednaného zboží od dopravce zkontrolovali, zda je obal neporušený a zda zásilka nenese zjevné známky poškození způsobené přepravou.

V případě jakéhokoliv poškození zásilky by měl kupující též zkontrolovat, zda nedošlo přepravou k poškození objednaného zboží.

Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, měl by tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu e-mailem zaslaným na adresu info@westcoastchoppers.cz prodávajícímu a především tuto skutečnost oznámit dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů od převzetí zboží a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě.

Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoliv manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu bylo zboží doručeno.

Záruční doba, práva z vadného plnění

Záruční doba prodávaného zboží činí 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Vadou se rozumí změna vlastnosti zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie výroby, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.

Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku běžného opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude kupujícímu vyměněno toto zboží za nový kus nebo mu bude vrácena příslušná peněžní částka v případě, že není možná výměna za nový kus stejného zboží.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

Reklamace zboží

Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby (24 měsíců od převzetí zboží) na dodaném zboží vady, má kupující právo tyto vady reklamovat.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Kupující by měl bez zbytečného odkladu podat reklamaci vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail: info@westcoastchoppers.cz. V takto podané reklamaci by kupující měl:

 • označit reklamované zboží,

 • označit vady nebo popsat jakým způsobem se projevují,

 • navrhnout způsob řešení reklamace (oprava zboží, výměna za nové zboží).

Pro urychlení vyřízení reklamace je vhodné k reklamovanému zboží přiložit:

 • dopis s popisem vad a návrh způsobu řešení reklamace,

 • doklad o koupi zboží (faktura),

 • kompletní originální balení vč. původního příslušenství.

Kupující by měl poté reklamované zboží důkladně zabalit a zaslat (nejlépe doporučeně) bez zbytečného odkladu na adresu sídla prodávajícího. Náklady na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující v plné výši.

Prodávající není povinen převzít zboží, které mu bylo zasláno na dobírku.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním či účiněním závazné objednávky kupující uděluje společnosti JR Metal s.r.o. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem vyřízení objednávky a dodání objednaného zboží, a dále za účelem případného zasílání reklamních sdělení vztahujících se výhradně k nabídce zboží internetového obchodu westcoastshop.cz. Kupující má právo kdykoliv tento souhlas odvolat a zažádat o vymazání svých osobních údajů z databáze internetového obchodu westcoastshop.cz.

Společnost JR Metal s.r.o., provozovatel internetového obchodu westcoastshop.cz, prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací společnosti JR Metal s.r.o.

Svou informační povinnost vůči kupujícím ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Zásady ochrany osobních údajů (prozatím viz níže).

Zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) bychom Vás rádi informovali, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů a provozovatelem eshopu westcoastshop.cz je společnost:

JR Metal s.r.o.
Havlíčkova 66
431 41 Údlice
IČ: 03298248
Kontakt: info@westcoastchoppers.cz
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34546.

Rozsah zpracovávaných údajů

Shromažďujeme a zpracováváme jen údaje nezbytně nutné, které nám sami poskytnete:

 • jméno a příjmení
 • dodací a fakturační adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • historie objednávek
 • historie e-mailové komunikace

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • vyřízení objednávky a doručení zboží
 • zasílání informací o stavu Vaší objednávky a informací o odeslání zboží
 • vyřízení vrácení zboží či jeho reklamace
 • zodpovězení Vašich dotazů

Vámi poskytnuté osobní údaje nevyužívíme k profilování, k cílené reklamě, apod.

Zákonné důvody zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je:

 • plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v případě, že nedošlo k objednávce zboží (dále jen “Souhlas”).

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě za účelem obchodování. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících při případné objednávce předávány v minimálním rozsahu, který je nezbytně nutný pro doručení zboží, a dále zpracovatelé, bez kterých se fungování eshopu neobejde.

Zákonný důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Příjemci osobních údajů
(zpracovatelé)

Plnění smlouvy

Vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, vrácení zboží, odpověď na poptávku/dotaz zaslaný emailem nebo přes kontaktní formulář

Osobní údaje zákazníků (kontaktní údaje)

Objednávka z webu (eshopu),
e-mailová komunikace, kontaktní formulář

mailingová a webhostingová
služba, tištěné dokumenty,
přepravní společnost,
externí účetní

Oprávněný zájem

Občasné zasílání informací o nových produktech

Kontaktní údaje zákazníků (emailová adresa)

Informace z již vytvořených objednávek

Mailingová služba, webhostingové úložiště

Oprávněný zájem

Zajištění správné funkčnosti webu

Cookies

Přihlášení do uživatelského účtu

Webhostingová služba

Souhlas

Zveřejnění recenze zákazníka, registrace a vytvoření uživatelského účtu, zasílání reklamních sdělení

Jméno, příjmení, email

Emailová komunikace, formulář na webu

Mailingová služba, webhostingová
služba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Newslettery, ani marketingové emaily momentálně nezasíláme, proto po zákaznících nevyžadujeme udělení zvláštního souhlasu.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelu zpracování. Délku uchování některých údajů nám ukládá zákon (DPH, daň z příjmů):

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

DOBA ULOŽENÍ

Vyřízení objednávky

Tři roky od vytvoření poslední objednávky a vystavení daňového dokladu

Vyřízení reklamace

Jeden rok od ukončení reklamačního řízení

Zodpovězení dotazu, uživatelská recenze

Jeden rok od vyřízení Vašeho požadavku, zveřejnění recenze

Newsletter s nabídkou nového zboží

Nejdéle 14 dnů od odvolání souhlasu

Některé údaje musíme uchovávat déle, jelikož nám to ukládá zákon (daň z příjmu, DPH,…).

Cookies

Naše webové stránky používají některé soubory cookies k zajištění správné funkčnosti webu.

Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním.

Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.

Práva zákazníka

Dle podmínek stanovených v nařízení o GDPR má zákazník:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) dle čl. 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce,
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména používáním přístupových hesel do počítačů a emailovových účtů, uložením tištěných dokumentů na bezpečném a uzamčeném místě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z webových stránek eshopu či prostřednictvím emailu potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je přijímáte v rozsahu nutném pro samotné plnění smlouvy (vyřízení objednávky) a pro účely oprávněného zájmu prodejce (cookies).

S těmito podmínkami souhlasíte také zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

Informační povinnost obchodníka k EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Internetový obchod Westcoastshop.cz neumožňuje platby v hotovosti, ani platební kartou online, tudíž nepodléhá elektronické evidenci tržet (EET).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů, tj. zejména stížnosti související s kupní smlouvou, zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy info@westcoastchoppers.cz.

O přijetí a vyřízení stížnosti bude prodávající informovat kupujícího (spotřebitele) prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu kupujícího.

Kontrolním orgánem dohlížejícím na dodržování práv kupujících ze strany prodávajícího v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetových stránek prodávajícího je Česká obchodní inspekce (ČOI) se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869. Pokud nebude kupující spokojen s výsledkem řešení své stížnosti ze strany prodávajícího, má možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci na adrese jejího sídla nebo na internetové adrese www.coi.cz, která se pokusí vyřešit daný spor ve spolupráci s oběma stranami.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

[/slogan]

Nákupní košík
Přejít na začátek